Een ogenblik alstublieft. De module wordt geladen

Onze klanten geven ons nu een

En u? Klik hier >

Dr.A.Jacobsstraat 2
9611 EB Sappemeer
tel. 0598-395217
fax 0598-397024
info@bosmaenschuur.eu

Overheid

zorgpremie

Maximale hypotheek

Hypotheek rentes

Pensioentest
Wat doet de overheid?

Alle voorzieningen in Nederland zijn gebaseerd op de sociale-verzekeringswetten. De AOW is daar één van. En deze AOW-uitkering vormt vrijwel altijd de basis van het oude-dags-inkomen.

Voor wie:

  • Iedereen die in Nederland woont.
  • Iedereen die niet in Nederland woont, maar hier wel werkt en op grond daarvan aan de loonbelasting is onderworpen. Vanaf 1 januari 2000 is iemand die naar het buitenland vertrekt of die al in het buitenland woonde en daar een langlopende (Nederlandse) uitkering ontving, op grond van die uitkering niet langer verzekerd voor de volksverzekeringen. Ook zijn niet verzekerd personen die in het buitenland gaan werken. Al deze personen kunnen een vrijwillige AOW en/of ANW-verzekering afsluiten (doorgaans beperkt tot maximaal 10 jaar). Dit moet gebeuren binnen een jaar na het einde van de verplichte verzekering.

Hoeveel bedraagt de AOW-uitkering?

  • Voor alleenstaanden is het AOW-pensioen circa 70% van het nettominimumloon.
  • Alleenstaande ouders met kinderen onder de 18 jaar ontvangen meer. Namenlijk circa 90% van het nettominimumloon.
  • Gehuwden of samenwonenden ontvangen ieder circa 50% van het nettominimumloon. Samen dus 100% 

Toeslag

Is de partner jonger dan 65 jaar, dan kan men voor deze jongere partner een AOW- toeslag aanvragen die afhankelijk is van het inkomen van de jongere partner. Maximaal bedraagt de toeslag 50%. Zodat de 65-plusser met de jongere partner toch nog 100% ontvangt.
Inkomsten die te maken hebben met vroegere arbeid (uitkeringen) worden echter geheel van de toeslag afgetrokken. En wanneer de jongere partner nog werkt, wordt ook een deel van het inkomen uit arbeid gekort op de AOW-toeslag. 
Het recht op toeslag vervalt voor iedereen die op of na 1 januari 2015 de leeftijd van 65 jaar bereikt en een jongere partner heeft.

Voorwaarden:

Voor een volledige AOW-uitkering moet men tussen zijn 15e en 65e jaar altijd verzekerd zijn geweest. Voor ieder jaar dat men niet verzekerd is geweest wordt een korting van 2% per niet verzekerd jaar toegepast op het AOW-pensioen en/of de toeslag.

Aanvullen?

Zoals gezegd vormt de AOW vrijwel altijd de basis van het oude-dags-inkomen. En vrijwel altijd zal deze AOW dus aangevuld moeten worden met 'pensioen' of 'lijfrente', om het leven te kunnen blijven vieren zoals u dat gewend was. 
Maar of dat in uw geval voldoende is, moet blijken uit berekeningen. Het hangt in ieder geval van uw persoonlijke omstandigheden af. Via de contactknop kunt u informatie opvragen. Of een gesprek aanvragen.