Een ogenblik alstublieft. De module wordt geladen

Onze klanten geven ons nu een

En u? Klik hier >

Dr.A.Jacobsstraat 2
9611 EB Sappemeer
tel. 0598-395217
fax 0598-397024
info@bosmaenschuur.eu

Kapitaalverzekeringen

zorgpremie

Maximale hypotheek

Hypotheek rentes

Pensioentest
De kapitaalverzekering 

Een kapitaalverzekering (ook wel genoemd "levensverzekering") is een overeenkomst waarbij een verzekeraar zich verplicht op een zeker moment in de toekomst een uitkering te doen. De kapitaalverzekering is dat ook een uitstekend instrument om op lange termijn vermogen op te bouwen. Bijvoorbeeld voor het aflossen van een hypotheek, het opbouwen van pensioen. Of gewoon, om te beleggen.

Belastingvrij

Waar vrijwel alle andere beleggingsvormen gedurende de looptijd door de fiscus met warme belangstelling worden gevolgd, blijkt juist de kapitaalverzekering (in een aantal vormen) volledig te zijn vrijgesteld van de "vermogensrendementheffing". En dat betekent, dat in die gevallen uw rendement al gauw zo'n 1,2% per jaar hoger kan zijn. Met name kan dat het geval zijn bij:

  • Kapitaalverzekering voor het aflossen van de hypotheek  (een zgn. box-1 polis)

  • Kapitaalverzekering bedoeld voor het opbouwen van pensioen (lijfrente)

Groei

Een kapitaalverzekering is een methode om vermogen te vormen. Wat betekent, dat uw periodieke inleg zal groeien met een bepaald rendement. Doorgaans kunt u kiezen voor:

  • Groei via deelname in beleggingsfondsen
  • Groei via belegging in hypotheken 
  • Groei via bedrijfswinst van de betrokken verzekeraar

Daarnaast  kan er standaard gecombineerd kan worden met tal van verschillende soorten van overlijdensverzekering. Ook kan er gecombineerd worden met arbeidsongeschiktheids-dekkingen.

Overlijdensdekking

Is binnen een kapitaalverzekering een overlijdensdekking ingebouwd, dan zorgt de verzekeraar er doorgaans voor dat het beoogde spaardoel (bijvoorbeeld € 200.000 over twintig jaar) wordt afgemaakt, mocht u eerder komen te overlijden. Een uitstekend alternatief wanneer u een echt spaardoel hebt.
Ook is het mogelijk de uitkering bij overlijden direct plaats te laten vinden. Denk hierbij aan het aflossen van de hypotheek bij overlijden, of aan het verzekeren van een nabestaandenpensioen.

Arbeidsongeschiktheid

Het is zelfs mogelijk mee te verzekeren, dat bij uw arbeidsongeschiktheid uw verzekeraar de periodieke inleg van u zal overnemen. Een goed middel om, in tijden van terugvallend inkomen, toch uw spaardoel te verwezenlijken. 

Regelmaat

En tot slot is een tevens regelmatig gekozen reden om voor een verzekeringsconstructie te kiezen, het feit dat er een vast beleggingsschema gaat ontstaan. U ontvangt immers iedere periode een acceptgiro.